• czw.. lut 2nd, 2023

Europejskie organy regulacyjne wzywają do zakazu rozpoznawania twarzy w miejscach publicznych

ByJacek Korohoda

lip 5, 2021

Organy ochrony danych w Unii Europejskiej wzywają do zakazu opcji rozpoznawania twarzy przez sztuczną inteligencję w miejscach publicznych. Stanowisko wystosowały wspólnie Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Organy wezwały także do ogólnego zakazu wykorzystywania sztucznej inteligencji do rozpoznawania innych „sygnałów biometrycznych i behawioralnych” w przestrzeni publicznej. Andrea Jelinek z EROD i Wojciech Wiewiórowski z EIOD przekazali we wspólnym oświadczeniu: „Wdrożenie zdalnej identyfikacji biometrycznej w miejscach publicznie dostępnych oznacza koniec anonimowości w tych miejscach. Aplikacje takie jak rozpoznawanie twarzy na żywo ingerują w podstawowe prawa i wolności do tego stopnia, że ​​mogą kwestionować istotę tych praw i wolności. Wymaga to natychmiastowego zastosowania ostrożnego podejścia”.

W oświadczeniu czytamy także: „Ogólny zakaz używania rozpoznawania twarzy w miejscach publicznie dostępnych jest niezbędnym punktem wyjścia, jeśli chcemy zachować nasze wolności i stworzyć ramy prawne dla sztucznej inteligencji ukierunkowane na człowieka. Proponowane rozporządzenie powinno również zakazywać wszelkiego rodzaju wykorzystywania sztucznej inteligencji do oceny społecznej, ponieważ jest to sprzeczne z podstawowymi wartościami UE i może prowadzić do dyskryminacji”.

W informacji opublikowanej na stronie Europejskiej Rady Ochrony Danych napisano także, że systemy sztucznej inteligencji nie powinny wykorzystywać danych biometrycznych do kategoryzowania ludzi „w klastry w oparciu o pochodzenie etniczne, płeć, orientację polityczną lub seksualną” lub inne rodzaje klasyfikacji, w ramach których mogą być dyskryminowani”.