Klaudia Kaczmarek

Analiza rynku konsumenckich urządzeń elektronicznych , zmieniający się scenariusz biznesowy i najważniejsi gracze do 2029 r. | Samsung, LG, Apple, Hitachi

Raport jakościowy opublikowany przez badanie danych rynkowych na temat „ Rynek elektronicznych urządzeń konsumenckichoferuje dogłębną analizę aktualnych trendów, najnowszych rozszerzeń, warunków, wielkości rynku, różnych czynników, ograniczeń i kluczowych graczy wraz ze szczegółami ich profili. Raport dotyczący rynku konsumenckich urządzeń elektronicznych zawiera dane historyczne na lata 2017-2022, a także udostępnia dane prognozowane na lata 2023-2029, które…

Read More

Analiza rynku wind i kontroli wind w latach 2023-2029 Gwałtowny wzrost oczekiwań wraz z rosnącym popytem i kluczowymi graczami | Thyssenkrupp, winda OTIS, Kone, grupa Schindler

Raport jakościowy opublikowany przez badanie danych rynkowych na temat „ Rynek sterowania windą i windąoferuje dogłębną analizę aktualnych trendów, najnowszych rozszerzeń, warunków, wielkości rynku, różnych czynników, ograniczeń i kluczowych graczy wraz ze szczegółami ich profili. Raport rynkowy Elevator and Elevator Control zawiera dane historyczne za lata 2017-2022, a także udostępnia dane prognozy z lat 2023-2029,…

Read More

System zarządzania nauczaniem na światowym rynku edukacyjnym Raport z analizy popytu i wzrostu 2023-2029 | Blackboard, Moodle, Desire2Learn, SAP

Raport jakościowy opublikowany przez badanie danych rynkowych na temat „ Systemu zarządzania nauczaniem na rynku edukacyjnymoferuje dogłębną analizę aktualnych trendów, najnowszych rozszerzeń, warunków, wielkości rynku, różnych czynników, ograniczeń i kluczowych graczy wraz ze szczegółami ich profili. Raport rynku System zarządzania nauczaniem w edukacji  zawiera dane historyczne za lata 2017-2022, a także udostępnia dane prognozy z lat 2023-2029, które są…

Read More

Rynek testowania pasz dla zwierząt przyspieszy wzrost do 2029 r. | Afgri, AGROLAB GROUP, ALS Laboratory Group, Bruker

Raport jakościowy opublikowany przez badanie danych rynkowych na temat „ Rynek testów pasz dla zwierzątoferuje dogłębną analizę aktualnych trendów, najnowszych rozszerzeń, warunków, wielkości rynku, różnych czynników, ograniczeń i kluczowych graczy wraz ze szczegółami ich profili. Raport rynkowy Testowanie pasz dla zwierząt  zawiera dane historyczne za lata 2017-2022, a także udostępnia dane prognozy z lat 2023-2029,…

Read More

Raport z analizy wzrostu rynku komunikacji internetowej w czasie rzeczywistym 2023-2029 | AT i T, Tokbox, Apidaze, Avaya

Raport jakościowy opublikowany przez badanie danych rynkowych na temat „ Rynek komunikacji w czasie rzeczywistym w Internecieoferuje dogłębną analizę aktualnych trendów, najnowszych rozszerzeń, warunków, wielkości rynku, różnych czynników, ograniczeń i kluczowych graczy wraz ze szczegółami ich profili. Raport rynkowy Komunikacja internetowa w czasie rzeczywistym zawiera dane historyczne za lata 2017-2022, a także udostępnia dane prognozy…

Read More

Raport rynku oprogramowania do zarządzania całkowitymi wydatkami obejmuje przyszłe trendy z badaniami w latach 2023–2029 | Expensify, bank paragonów, Scanbot, SAP

Raport jakościowy opublikowany przez badanie danych rynkowych na temat „ Rynek oprogramowania do zarządzania całkowitymi wydatkamioferuje dogłębną analizę aktualnych trendów, najnowszych rozszerzeń, warunków, wielkości rynku, różnych czynników, ograniczeń i kluczowych graczy wraz ze szczegółami ich profili. Raport rynkowy Oprogramowanie do zarządzania całkowitymi wydatkami zawiera dane historyczne za lata 2017-2022, a także udostępnia dane prognozy z lat 2023-2029, które są…

Read More

Rynek oprogramowania do mapowania procesów biznesowych osiągnie nowy poziom w nadchodzącym roku dzięki czołowym kluczowym graczom, takim jak Lucidchart, Kissflow, Appian, HEFLO

Raport jakościowy opublikowany przez badanie danych Market Intelligence na temat „ Rynek oprogramowania do mapowania procesów biznesowychoferuje dogłębną analizę aktualnych trendów, najnowszych rozszerzeń, warunków, wielkości rynku, różnych czynników, ograniczeń i kluczowych graczy wraz ze szczegółami ich profili. Raport rynkowy oprogramowania do mapowania procesów biznesowych zawiera dane historyczne za lata 2017-2022, a także udostępnia dane prognozy…

Read More

Oczekuje się, że rynek usług testowania smarów będzie świadkami zrównoważonego wzrostu w 2023 r. | Instrument Koehlera, Hastings Deering, Techenomics, TE Laboratories

Raport jakościowy opublikowany przez badanie danych rynkowych na temat „ Rynek usług testowania smaruoferuje dogłębną analizę aktualnych trendów, najnowszych rozszerzeń, warunków, wielkości rynku, różnych czynników, ograniczeń i kluczowych graczy wraz ze szczegółami ich profili. Raport rynkowy usługi testowania smarów zawiera dane historyczne za lata 2017-2022, a także udostępnia dane prognozy z lat 2023-2029, które są…

Read More

Analiza przyszłości rynku zarządzania dostępem do hosta do 2029 r., popyt i możliwości według regionów | Micro Focus, Amazon, IBM, Okta

Raport jakościowy opublikowany przez badanie danych rynkowych na temat „ Rynek zarządzania dostępem do hostaoferuje dogłębną analizę aktualnych trendów, najnowszych rozszerzeń, warunków, wielkości rynku, różnych czynników, ograniczeń i kluczowych graczy wraz ze szczegółami ich profili. Raport rynkowy Zarządzanie dostępem do hosta  zawiera dane historyczne na lata 2017-2022, a także udostępnia dane prognozowane na lata 2023-2029,…

Read More

Aktualny scenariusz rynku antybakteryjnych ekranów dotykowych i analiza przyszłego wzrostu do 2029 r. | Kastus, UNISYSTEM, Anders Electronics, Touchpoint Science

Raport jakościowy opublikowany przez badanie danych rynkowych na temat „ Rynek antybakteryjnych ekranów dotykowychoferuje dogłębną analizę aktualnych trendów, najnowszych rozszerzeń, warunków, wielkości rynku, różnych czynników, ograniczeń i kluczowych graczy wraz ze szczegółami ich profili. Raport rynkowy dotyczący antybakteryjnych ekranów dotykowych zawiera dane historyczne na lata 2017–2022, a także udostępnia dane prognozy na lata 2023–2029, które…

Read More