Scenariusz globalnego rynku stwardnienia rozsianego podkreślający kluczowe czynniki i najnowsze trendy 2022-2030

Na ośrodkowy układ nerwowy wpływa przewlekła choroba znana jako stwardnienie rozsiane (SM). Układ odpornościowy atakuje mielinę, powłokę otaczającą włókna nerwowe, gdy osoba ma stwardnienie rozsiane. Dodatkowo może powodować długotrwałe zmiany spowodowane bliznami, które mogą upośledzać zdolność mózgu do komunikowania się z ciałem. Dowody wskazują, że częstość występowania i częstość występowania SM wzrasta na całym świecie w ostatnich dziesięcioleciach. Różni wiodący gracze i organizacje opieki zdrowotnej inwestują w zaawansowane metody leczenia i terapie stwardnienia rozsianego. Na przykład terapia mezenchymalnymi komórkami macierzystymi (MSC) w przypadku stwardnienia rozsianego, w szczególności infuzja MSC, okazała się bardzo obiecująca w zmniejszaniu objawów i kontrolowaniu przebiegu choroby. Wiele modeli wykazało, że MSC mają właściwości immunomodulujące (zdolność do kontrolowania układu odpornościowego), chroniące tkanki i promujące naprawę, co czyni je obiecującym lekiem na stwardnienie rozsiane (MS) i inne zaburzenia charakteryzujące się stanem zapalnym i / lub uszkodzeniem tkanek . Tak więc w okresie prognozy światowy rynek stwardnienia rozsianego ulegnie ogromnemu postępowi, co z kolei będzie wspierać globalny wzrost rynku. Światowy rynek stwardnienia rozsianego był wart 23,89 mld USD w 2021 roku.

Pobierz przykładowy raport PDF z powiązanymi wykresami i wykresami (analiza wpływu przed i po COVID-19): https://www.absolutemarketsinsights.com/request_sample.php?id=1305

Według rodzaju

Stwardnienie rozsiane podzielono na cztery typy (mianowicie zespół izolowany klinicznie, zespół nawracająco-remisyjny, wtórnie postępujący i pierwotnie postępujący), przy czym każdy typ ma różne objawy i nie ma konkretnych sposobów przewidywania z całą pewnością postępu choroby u poszczególnych osób. Rzutowo-remisyjna postać stwardnienia rozsianego: najczęstsza postać, dotyka około 85% pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Charakteryzuje się nawrotami lub zaostrzeniami objawów, po których następują okresy remisji, podczas których objawy ustępują lub poprawiają się. Proces RRMS będzie jednak różny dla każdej osoby. Po nawrocie nowe objawy mogą ustąpić bez zwiększania stopnia niepełnosprawności lub mogą ustąpić częściowo i zwiększyć stopień niesprawności.

Według drogi administracyjnej

Bazując na drodze podawania, światowy rynek stwardnienia rozsianego jest podzielony na podskórne, doustne i dożylne. Ponieważ stwardnienie rozsiane ma różne stadia, droga podania zależy od typu stwardnienia rozsianego. Na przykład opcje leczenia rzutowo-remisyjnej postaci SM obejmują leki podawane we wstrzyknięciach i doustne, podczas gdy z drugiej strony do leczenia różnych stadiów stwardnienia rozsianego wybiera się również terapie doustne i oparte na infuzji. Chociaż w ostatnich latach dożylna droga podania jest bardzo preferowana. W badaniu zaobserwowano wzrost przestrzegania zaleceń, jakości życia i zadowolenia pacjentów z terapii, a także zmniejszenie zmęczenia, gdy sposób podawania zmienił się z iniekcyjnego na doustny.

Porozmawiaj z naszym analitykiem w przypadku pytań przed zakupem tego raportu: https://www.absolutemarketsinsights.com/enquiry_before_buying.php?id=1305

Przez leczenie

Do końca XX wieku metotreksat, azatiopryna i cyklofosfamid były niektórymi lekami immunosupresyjnymi o szerokim spektrum działania stosowanymi w leczeniu stwardnienia rozsianego. Podskórny interferon (IFN) beta 1b był pierwszym lekiem modyfikującym przebieg choroby, który został zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Chociaż nie jest znane leczenie stwardnienia rozsianego (SM), nastąpił znaczny postęp w tworzeniu nowych leków. Trwają badania mające na celu stworzenie nowych i ulepszonych terapii modyfikujących przebieg choroby (DMT) dla tego schorzenia ośrodkowego układu nerwowego. Około 10% pacjentów ze stwardnieniem rozsianym jest początkowo identyfikowanych jako chorzy na postępujący typ choroby (stwardnienie rozsiane pierwotnie postępujące). Obecnie istnieje tylko jeden zatwierdzony przez FDA DMT dla pierwotnie postępującej postaci SM i ma on ograniczony wpływ na spowolnienie rozwoju niepełnosprawności w czasie. Dodatkowo, wiodący gracze na rynku koncentrują się na wprowadzaniu zaawansowanych terapii i metod leczenia stwardnienia rozsianego, które przyspieszą wzrost światowego rynku stwardnienia rozsianego w nadchodzących latach.

Zobacz nasze ekskluzywne komunikaty prasowe w Industry Global News24

Przez region

Oczekuje się, że region Azji i Pacyfiku będzie najszybciej rozwijającym się regionem na rynku stwardnienia rozsianego w okresie objętym prognozą. Chociaż stwardnienie rozsiane jest stosunkowo rzadkie w regionie Azji i Pacyfiku, w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wzrost przypadków osób cierpiących na stwardnienie rozsiane z powodu zmiany stylu życia. Wraz ze wzrostem świadomości na temat stwardnienia rozsianego, czołowi gracze na rynku wraz z rządowymi organizacjami opieki zdrowotnej inwestują w zaawansowane metody leczenia oraz skuteczne leki stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego. Tak więc w nadchodzących latach region Azji i Pacyfiku odnotuje obiecujące wyniki dla rynku stwardnienia rozsianego.

Prośba o dostosowanie, aby spełnić Twoje dokładne wymagania badawcze: https://www.absolutemarketsinsights.com/request_for_customization.php?id=1305

Kluczowymi uczestnikami rynku działającymi na światowym rynku stwardnienia rozsianego są:

 • Terapia Acorda
 • Bayer AG
 • Berlex
 • Biogen
 • F.Hoffmann-La Roche Ltd
 • Novartis AG
 • Pfizer Inc
 • Sanofi
 • Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
 • TG Therapeutics, Inc.
 • Inni uczestnicy rynku

Kup najnowszy szczegółowy raport globalnego rynku stwardnienia rozsianego @ https://www.absolutemarketsinsights.com/checkout?id=1305

Globalny rynek stwardnienia rozsianego

Według typów

 • Zespół izolowany klinicznie (CIS)
 • Stwardnienie rozsiane z remisją rzutów (RRMS)
 • Pierwotnie postępujące stwardnienie rozsiane (PPMS)
 • Wtórnie postępujące stwardnienie rozsiane (SPMS)

Według diagnozy

 • Badanie krwi
 • Nakłucie kręgosłupa
 • MRI
 • Potencjalne testy wywołane
 • Optyczna tomografia koherentna (OCT)
 • Inni

Według drogi administracyjnej

 • Podskórny
 • Doustny
 • Dożylny

Przez leczenie

 • Kortykosteroidy
 • Terapie modyfikujące przebieg choroby (DMT)
 • Wymiana osocza (plazmafereza)
 • Preparaty do wstrzykiwań
 • Zabiegi doustne
 • Zabiegi infuzyjne
 • Fizykoterapia
 • Inni

Według użytkownika końcowego

 • Szpitale
 • Kliniki specjalistyczne
 • Opieka domowa
 • Inni

Przez region

 • Ameryka Północna (USA, Kanada, Meksyk, reszta Ameryki Północnej)
 • Europa (Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Włochy, kraje skandynawskie (Dania, Finlandia, Islandia, Szwecja, Norwegia), Unia Beneluksu (Belgia, Holandia, Luksemburg), Reszta Europy
 • Azja i Pacyfik (Chiny, Japonia, Indie, Nowa Zelandia, Australia, Korea Południowa, Azja Południowo-Wschodnia (Indonezja, Tajlandia, Malezja, Singapur, reszta Azji Południowo-Wschodniej), reszta Azji i Pacyfiku
 • Bliski Wschód i Afryka (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Kuwejt, Republika Południowej Afryki, reszta Bliskiego Wschodu i Afryki)
 • Ameryka Łacińska (Brazylia, Argentyna, reszta Ameryki Łacińskiej)

Powiązane raporty:

Globalny rynek nefropatii cukrzycowej — https://www.absolutemarketsinsights.com/reports/Global-Diabetic-Nephropathy-Market-2022-%E2%80%93-2030-1229

Globalny rynek biochipsów — https://www.absolutemarketsinsights.com/reports/Global-Biochips-Market-2022-%E2%80%93-2030-1226

O nas:

Absolute Markets Insights pomaga w dostarczaniu dokładnych i najnowszych trendów związanych z popytem konsumentów, zachowaniami konsumentów, sprzedażą i możliwościami rozwoju, w celu lepszego zrozumienia rynku, pomagając w ten sposób w projektowaniu produktów, charakterystyce i wymagających prognozach. Nasi eksperci zapewniają produkty końcowe, które mogą zapewnić przejrzystość, przydatne dane, program wdrażania w wielu kanałach, wydajność, dokładne możliwości testowania i zdolność do promowania ciągłej optymalizacji. Od dogłębnej analizy i segregacji służymy naszym klientom do spełnienia ich bieżących i bieżących wymagań badawczych. Minutowa analiza wpływa na duże decyzje, a tym samym źródło analizy biznesowej (BI) odgrywa ważną rolę, dzięki czemu jesteśmy na bieżąco z bieżącymi i nadchodzącymi scenariuszami rynkowymi.

Skontaktuj się z nami:

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Shreyas Tanna

Firma: Absolute Markets Insights

Identyfikator e-maila: sales@absolutemarketsinsights.com

Telefon: IN +91-7400-24-24-24, US +1-510-420-1213

Witryna internetowa: www.absolutemarketsinsights.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *